Úvod IT technika Media pro ukládání dat

Externí Hard Disk (HDD)